Hvad er coaching?

Coaching

Vores coaching er en samtale, ja nærmere en workshop, hvor vi sammen afdækker ressourcer, kompetencer og værdier. Vi stiller spørgsmål, tegner og fortæller og får skabt overblik, så udfordringerne bliver konkrete. Vi motivere til handling og ser på muligheder. Vi arbejder meget fremadrettet med glimt i øjet og ønsker at personen kan:

  • reflektere (få ny viden om sig selv og sin situation, få øje på sammenhænge)
  • finde egne svar
  • finde sin egen motivation og lyst til handling
  • åbne for hele sit potentiale (udviklingsmuligheder)
  • styrke bevidstheden om sig selv
  • tage ejerskab og dermed ansvar for egne løsninger
  • se tingene fra nye vinkler
  • gå opløftet og glad fra seancen


Vores coaching er hjælp til selvhjælp.