Mere om Hans Jørgen

Hans Jørgen arbejder ude på virksomheder med at øge trivsel og motivation blandt ledere og medarbejdere for derigennem at nedbringe sygefravær, øge medarbejdertilfredsheden og holde på de gode medarbejdere.

De seneste 8 år har han arbejdet som virksomhedskonsulent og coach i lgp consult.

Har mere end 20 års erfaring med at optimere produktioner og lede produktionsteams til succes igennem målrettet arbejde med trivsel, MUS samtaler, leanprincipper, coaching og ledelse.
Gennemført produktions Audit internt i Danfoss i 10 år og har sideløbende i 2 år opnået det højeste resultat world wide i Danfoss i egen produktion.


Tidligere erfaring:
Lederuddannet i Forsvaret
Værkfører i Agramkow
Værkfører i Danfoss
Produktionsleder i Danfoss
Produktions auditør
Medlem af bestyrelsen i Danfoss Drives i 4 år
Og uddannet Certificeret coach

Har været med til at indføre nye standarder og processer i forskellige produktionsvirksomheder. Dette er sket med udgangspunkt i LEAN og 5S, og har med succes brugt medarbejderinvolvering- og medindflydelse til at opnå resultater. I de senere år har lgp-consult udviklet Coach for en dag (CFAD) hvor der er fokus på lederen for at hjælpe til at blive den bedste udgave af sig selv.

Et oplæg med Hans Jørgen til produktionsvirksomheder kunne være:
• Den gode Medarbejder Udviklings Samtale også kaldes MUS samtalen
• Den gode leder, man har lyst til at arbejde med og for
• Medindflydelse og ansvar til medarbejdere i dagligt drift
• Selvfungerende grupper
• Kommunikation/information og samspil på tværs af afd.
• CFAD/Coach for en dag til produktionsleder, driftsleder, værkfører, gruppeleder, teamleder, mm.

Dette oplæg kan fint kombineres med oplægget om arbejdsglæde og trivsel med Lisbeth

Privat:
Bor i Solbjerg syd for Århus og er gift med Lisbeth og har sammen 5 børn + et par ekstra og 5 svigerbørn og 14 børnebørn.