2 Bøger i 1

Arbejdsglæde og begejstring - hvor kommer det fra?

Handler om alle de faktorer, der gør en positiv forskel på din arbejdsplads. Om at tage ansvar for egen arbejdsglæde og om stress, som er arbejdsglædens værste fjende. Og sidst men ikke mindst om nærvær, dialog og begejstring.

Når du vender bogen, starter:

Stjernestunder - den kærlige dimension.

Den del beskriver tankerne bag den positive tilgang til hverdagen, om den kærlige dimension i alt hvad du gør, og om stjernestunder du selv kan skabe.

Forfatteren er Lisbeth G Petersen, bogen er udkommet i 2010 og er stadig yderst aktuel. 4 oplag i 2022. Bogen findes både på dansk og engelsk og kan bestilles hos Lgp-consult via mail: Lisbeth@lgp-consult.dk. Pris kr.199.

Birgit Bertelsen, Chefkonsulent:
”Jeg bliver i godt humør af at læse bogen. Jeg får fornemmelsen af, at ”alt kan lade sig gøre”, og at jeg selv skal handle og tage ansvar for, at det sker. Det vil sige, at bogen rammer ind i mine følelser, og det er det suverænt bedste sted at ramme ind, når vi gerne vil påvirke. Jeg synes, at bogen fungerer som en bevidsthedsvækker. Den udgiver sig ikke for andet, end det den er. Det en bog om dine erfaringer, livs- og arbejdslivsindstilling og menneskesyn, som er vildt inspirerende for andre mennesker.”    

Hans Lauge. Ledelse og Udvikling:
”Lisbeth leverer mundret og genkendelig historiefortælling. Med et koralrev af anekdoter og episoder holder hun spejle op for læseren. Hun tvinger os til at tænke verden om - især hvis vi er blevet fanget af vores vrangforestillinger. For verdens skyld og for vor egen. Vi ved det jo godt - at begejstring er bedre end baljebræk - men på vores vej gennem livet, taber vi undertiden tråden. Lisbeth gir os den tilbage.

Susie Helle Johnsen, Leder af Børnehaven Juelsbo:
” Mit personale på Børnehaven Juelsbo modtog din bog i julegave. Alle har nu læst bogen og udtrykker stor begejstring over det læste. I år 2011 har vi fokus på sygefravær ”hvad er det de langtidsfriske gør, så de kommer på arbejde hver dag”? Ud fra dette fokuspunkt bruger vil til hvert p-møde din bog. På skift læser vi et kap. eller to og fremlægger det læste, med paralleller ned til vores dagligdag. Så stor ros til dig for din bog.

"Arbejdsglæde og begejstring er ikke noget, du har eller får. Det er noget du skaber."
Lisbeth G. Petersen