Baggrund

Hvordan startede lgp-consult ?

Lisbeth arbejdede som sygeplejerske, og hun sagde op. Årsagen var, at hun havde svært ved at holde liv i sine drømme om et fantastisk sygehusvæsen, hvor patienter mødes af et fagligt, dygtigt team med den kærlige dimension, som drivkraft i et forløb fra start til slut, og hvor helhedstænkning er et must. Hun kunne mærke, at hun i stedet skulle ud blandt raske mennesker og motivere dem til at passe på sig selv, så de undgik at blive syge. For der skal virkelig et godt helbred til at være syg i dag!

Konsekvensen blev, at hun startede sin egen foredragsvirksomhed, lgp-consult. Hun rejste land og rige rundt, og fortalte om, hvordan man kan forbedre det danske sundhedsvæsen, ved at inddrage patienterne og deres familie i behandling og pleje og ved at tænke i helheder og på tværs af faggrupper. Med andre ord alt det, man populært beskriver som ”at sætte patienten i centrum.” 

På det tidspunkt var hendes målgruppe først og fremmest sygehuse og plejehjem. Hendes hjerte bankede for de syge og de svage. Det er dem, der dengang og i dag, er dybt afhængige af andre. De skulle have den bedste information, den bedste behandling og en kærlig dimension, skulle præge opholdet på sygehus eller plejehjem. 

Erfaringen fra hendes arbejde viste tydeligt, at hvis der virkelig vil sætte fokus på patienten, skal der begyndes med at sætte personalet i centrum.

At flytte fokus fra ”produktet/kunden” over til den, der udfører arbejdet, blev et væsentligt omdrejningspunkt, som stadig har stor betydning i sit arbejde med medarbejdertrivsel i alle mulige brancher.

Personalets holdning og adfærd er afgørende for muligheden for succes. Hvad er god adfærd? Hvilke værdier handler vi ud fra? Hvordan er det vi snakker sammen, opfører os på og hvordan får vi skabt den anerkendende kultur, hvor alle trives og føler sig godt behandlet?

Lisbeth har nu arbejdet med personaletrivsel på alle niveauer i over 30 år. Og hun elsker det!

 

Sundhed hører sammen med trivsel:

Lisbeth var  ansat i Vejle Amt som projektleder for” Vejle Amt - et hjerteamt” i 5 år, hvor hun havde 330.000 borgere at arbejde med, en pose penge fra politikerne og helt frie hænder til at motivere borgerne til, at tage vare på sit eget liv. Hun skulle gå i dybden med Kost - Motion - Rygning - Stress.

Det første hun gjorde, var at afskaffe alle traditionelle kampagner, da hun ikke tror på, at folk ændrer adfærd fordi de får en brochure ind ad døren. Hun tror på AHA-oplevelser, aktiviteter efter ”learning by doing” metoden, dialog og humor.

De eneste kampagner hun selv lavede var ”10 bud på hvordan du kan tage livet af din mand” som viste sig at blive meget populær og ”Elsk af hjertets lyst” med budskabet om at dyrke noget mere sex, for at forebygge alverdens sygdomme og skavanker. Du får god motion, kan hverken ryge eller spise imens - og får kun stress hvis det ikke er med din egen partner... 

Vi lavede sundhedspolitik på 56 virksomheder og projektet blev gjort permanent som en driftsenhed på Amtsgården. Sundhed og trivsel har stadig min store interesse, men det er hele stressproblematikken og den psykiske velvære – samspillet mellem mennesker - der optager Lisbeth allermest.

I dag består lgp-consult at 3 enheder: Virksomhedsdelen, lgp-husene og wellness. Hans Jørgen Skjoldgaard er partner i virksomheden siden 2014.