Ledercoaching via "learning by doing"

Få en coach for en dag

Det er alfa og omega for en god stemning og motivation i virksomheden, at samspillet mellem leder og medarbejdere er godt.

Vores Coach for en dag sikrer, at lederen er bevidst om sin lederrolle, bevidst om egen adfærd og måde at kommunikere på - og ikke mindst at være rollemodel, så ingen er i tvivl om hvilke værdier, virksomheden bygger på. Effektiviteten i en afdeling kan hurtigt lide under mangelfuldt samspil, hvor medarbejderne ikke føler sig set, hørt og værdsatte - og har flere øv-bøv dage end glade smil.

Ledere kan have gode faglige kompetencer, men afhængig af ledelseserfaring kan vi optimere lederens tilgang til konfliktløsning.

Trivsel og motivation kan ikke højnes med fine plancher på et lederkursus. Derfor tilbyder vi, at den enkelte leder har en supporter ved sin side en hel dag, så læringen foregår i praksis.

Vores Coach for en dag, Hans Jørgen Skjoldgaard, har gennem 14 år været afdelingsleder for 3 produktionsafdelinger på Danfoss, hvor sikkerhed, kvalitet og produktivitet og ikke mindst  medarbejdertrivsel er vigtige elementer for effektive produktionsprocesser. Han kan udfordre lederen ved at drøfte formidlingsmetoder, kommunikationsmuligheder, konfliktløsning, motiverende adfærd og udvikling med udgangspunkt i praktikken. 

Coachingen er hjælp til selvhjælp. Coachen kommer ikke med færdige instrukser, men via samtale og spørgsmål er han katalysator for, at lederen selv formulerer sine styrker og udfordringer.

Dagen afsluttes med en konkret handlingsplan, hvor styrker fremhæves, og hvor udfordringerne beskrives som handlemuligheder.