Baggrund

Hvordan startede lgp-consult ?

 

Jeg arbejdede som sygeplejerske, og jeg sagde op. Årsagen var, at jeg havde svært ved at holde liv i mine drømme om et fantastisk sygehusvæsen, hvor patienter mødes af et fagligt dygtigt team med den kærlige dimension som drivkraft i et forløb fra start til slut, og hvor helhedstænkning er et must. Jeg kunne mærke, at jeg i stedet skulle ud blandt raske mennesker og motivere dem til at passe på sig selv, så de undgik at blive syge. For der skal virkelig et godt helbred til at være syg i dag!

Konsekvensen blev, at jeg startede min egen foredragsvirksomhed, lgp-consult. Jeg rejste land og rige rundt og fortalte om, hvordan man kan forbedre det danske sundhedsvæsen ved at inddrage patienterne og deres familie i behandling og pleje og ved at tænke i helheder og på tværs af faggrupper. Med andre ord alt det, man populært beskriver som ”at sætte patienten i centrum.”

På det tidspunkt var min målgruppe først og fremmest sygehuse og plejehjem. Mit hjerte bankede for de syge og de svage. Det er dem, der dengang og i dag, er dybt afhængige af andre. De skulle have den bedste information, den bedste behandling og en kærlig dimension skulle præge opholdet på sygehus eller plejehjem.

Erfaringen fra mit arbejde viste tydeligt, at hvis vi virkelig vil sætte fokus på patienten, skal vi begynde med at sætte personalet i centrum.

At flytte fokus fra ”produktet/kunden” over til den, der udfører arbejdet, blev et væsentligt omdrejningspunkt, som stadig har stor betydning i mit arbejde med medarbejdertrivsel i alle mulige brancher.

Personalets holdning og adfærd er afgørende for muligheden for succes. Hvad er god adfærd? Hvilke værdier handler vi ud fra? Hvordan er det vi snakker sammen, opfører os på og hvordan får vi skabt den anerkendende kultur hvor alle trives og føler sig godt behandlet?

Jeg har nu arbejdet med personaletrivsel på alle niveauer i over 20 år. Og jeg elsker det!

 


Sundhed hører sammen med trivsel:


Jeg var  ansat i Vejle Amt som projektleder for” Vejle Amt - et hjerteamt” i 5 år, hvor jeg havde 330.000 borgere at lege med, en pose penge fra politikerne og helt frie hænder til at motivere borgerne til, at tage vare på sit eget liv. Jeg skulle gå i dybden med Kost - Motion - Rygning - Stress.

Det første jeg gjorde, var at afskaffe alle traditionelle kampagner, da jeg ikke tror på, at folk ændrer adfærd fordi de får en brochure ind ad døren.Jeg tror på AHA-oplevelser, aktiviteter efter ”learning by doing” metoden, dialog og humor.

De eneste kampagner jeg selv lavede var ”10 bud på hvordan du kan tage livet af din mand” som viste sig at blive meget populær og ”Elsk af hjertets lyst” med budskabet om at dyrke noget mere sex for at forebygge alverdens sygdomme og skavanker. Du får god motion, kan hverken ryge eller spise imens - og får kun stress hvis det ikke er med din egen partner...

Vi lavede sundhedspolitik på 56 virksomheder og projektet blev gjort permanent som en driftsenhed på Amtsgården. Sundhed og trivsel har stadig min store interesse, men det er hele stressproblematikken og den psykiske velvære – samspillet mellem mennesker - der optager mig allermest.

I dag består lgp-consult at 3 enheder: Virksomhedsdelen, lgp-husene og wellness.

Der er stor efterspørgsel på mine foredrag og kurser om det psykiske arbejdsmiljø, hvordan man får større trivsel i hverdagen. Det kniber med at komme rundt til alle der ønsker det, så derfor arrangerer jeg hvert år en lille tourné rundt i landet, som er offentlig og alle er velkomne. Den bliver bl.a. brugt rigtig meget til personaleudflugt med ægtefæller...


 


Powered by Athena CMS